Bažnytinės santuokos nutraukimas

Bažnytinės santuokos nutraukimo specifika gerokai skiriasi nuo civilinės santuokos nutraukimo specifikos. Esant bažnytinei santuokai, galioja kiti reikalavimai, kuriuos nustato bažnyčia. Būtent todėl norint nutraukti bažnytinę santuoką, būtina atsižvelgti į kanonų teisės nustatytas taisykles.

 

Bažnytinės santuokos nutraukimas – įmanomas ar ne? Šioje vietoje yra labai svarbios sąvokos. Todėl išsigryninkime, kad bažnytinė santuoka gal būti anuliuojama, ne nutraukiama. 

 

Tai reiškia, kad atitinkama kanonų teisės nustatyta tvarka turi būti teikiamas prašymas bažnytiniam tribunolui dėl bažnytinės santuokos pripažinimo negaliojančia, įrodinėjant būtent esmines priežastis, kurios turėtų egzistuoti santuokos sudarymo metu kaip esminis suklaidinimas, apgaulė, ar nutylėjimas iš kitos pusės dėl esminių aplinkybių, lėmusių ir privedusių prie santuokos sudarymo.

 

Tuo tarpu civiline tvarka ką galima padaryti – tai panaikinti bažnytinės santuokos apskaitos įrašą civilinės metrikacijos įstaigoje, kas paprastai yra daroma pasirašant sutartį dėl santuokos apskaitos įrašo panaikinimo pasekmių. 

 

 

Kilus klausimams dėl bažnytinės santuokos anuliavimo ar bažnytinės santuokos apskaitos įrašo panaikinimo – kreipkitės ir mes būtinai Jus pakonsultuosime.