Santuokos nutraukimas bendru sutikimu

Pakalbėkime apie santuokos nutraukimą bendru sutikimu. Kaip žinia, santuokos nutraukimas yra labai reikšmingas gyvenimo žingsnis. Tai naujo etapo pradžia, kuriai reikia pasiruošti tinkamai. Ne tik nutraukiant ryšį savo asmeniniame gyvenime, tačiau lygiai taip pat pasirūpinant oficialiu santuokos nutraukimu pagal teisę.

Tam, kad būtų galima nutraukti santuoką bendru sutikimu, yra būtinos kelios sąlygos:

  1. Sutuoktiniai turi būti visiškai veiksnūs;
  2. Nuo santuokos sudarymo turi būti praėję mažiausiai vieneri metai;
  3. Sutuoktiniai turi būti sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

Minėtoje sutartyje turi būti aptarti šie klausimai: 

  • su kuriuo iš sutuoktinių gyvens nepilnamečiai vaikai;
  • kokios bus mokamos išlaikymo sumos nepilnamečiams vaikams;
  • kokia bus nustatoma bendravimo su vaikais tvarka;
  • kaip bus padalijamas bendrosios jungtinės nuosavybės teise sutuoktiniams priklausantis turtas;
  • kaip bus padalijami kreditoriniai įsipareigojimai;
  • ar bus teikiamas išlaikymas kitam sutuoktiniui;
  • ir kt.

Būtina paminėti, kad santuokos nutraukimas bendru sutikimu yra įmanomas tiek teismine tvarka, tiek notarine tvarka. Tiesa, pastarąja tvarka galima kreiptis į notarą tiktai tokiu atveju, jeigu nėra nepilnamečių vaikų ir gyvenimas skyriumi tęsiasi mažiausiai vienerius metus.

Galiausiai, būtina paminėti, kad santuokos nutraukimas – tai yra vienas greičiausių būdų nutraukti santuoką, kadangi nuo dokumentų pateikimo teisme momento iki teismo sprendimo paprastai praeina 30 dienų. Tuo tarpu, teismui priėmus sprendimą patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, sprendimas įsiteisėja dar per 30 dienų. Ir tuomet jūs esate laikomi visiškai išskirtais.

Tokia būtų santuokos nutraukimo bendru sutikimu tvarka, kurios įgyvendinimu pasirūpins patyrę skyrybų advokatai. Kreipkitės ir mes dėsime maksimalias pastangas siekdami Jūsų teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo.