Bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarka

Šiame straipsnyje trumpai aptarsime skyrium gyvenančio tėvo ir motinos bendravimo su vaikais tvarką. Bendravimas su vaikais po skyrybų neretai sukelia rūpesčių ir sunkumų, kartais tėvai nepasidalina praleidžiamu su vaiku laiku. Būtent todėl svarbu laikytis teismo sprendimu nustatytos bendravimo su vaikais tvarkos, kuri padeda išvengti daugelio nesklandumų.

Kaip jau galite įsivaizduoti, ar galbūt esate girdėję, paprastai teismuose skyrium gyvenančio tėvo ar motinos tvarka orientuojasi į maksimaliai praleidžiamą laiką, t.y. kas antrą savaitgalį, vieną kitą darbo dieną savaitės eigoje. Taipogi teismai orientuojasi ir į atostogų suvienodinimą bei švenčių dienomis praleidžiamą laiką su vaikais.

Daugelis klientų nuolatos klausia, ar visgi įmanoma pagal Lietuvos teisę nustatyti tokią bendravimo tvarką, pagal kurią tėvo ir motinos laikas, praleidžiamas su vaiku, būtų vienodas ar artimas vienodam. Iš tikrųjų, tokia praktika egzistuoja ir tokios galimybės yra, tačiau egzistuoja tam tikros sąlygos, kurioms esant teismas tokią tvarką nustato.

Čia reikėtų išskirti kelis aspektus – į kokią bendravimo tvarką mes orientuojamės. Ar mes orientuojamės į kas antrą dieną, t.y. apsikeitimas vaikais vyktų kas antrą dieną tarp skyrium gyvenančio tėvo ar motinos, ar tai yra kassavaitinis bendravimas, ar tai yra kasmėnesinis bendravimas ir t.t.

Kalbant apie pirminį variantą, t.y. apie bendravimo tvarką, kuomet tai vyktų kas antrą dieną, teismai šiuo atveju tą tvarką laiko išimtine, ji yra kaip kraštutinė priemonė. Tam, kad ji būtų nustatyta, išskiriamos netgi trys sąlygos:

  1. Dėl to turi sutarti abu tėvai;
  2. Tam turi pritarti vaikas, gebantis išreikšti savo nuomonę;
  3. Tokia tvarka turi atitikti geriausius vaiko interesus.

Jeigu kalbėtume apie tokią bendravimo tvarką, kuomet vaikai su tėvais praleidžia kas antrą savaitę (su vienu iš tėvų vieną savaitę, o su kitu – kitą), tokia praktika ir bendravimo tvarka lygiai taip pat yra įmanoma, ir čia jau teismai yra kiek liberalesni. Visų minėtų trijų sąlygų teismai jau nebereikalauja teigdami, kad vienas esminių aspektų šitoje vietoje – geriausių vaiko interesų atitiktis.

Kitaip tariant, bendravimo tvarka kas antrą savaitę turėtų geriausiai atitikti vaiko interesus, jo režimą. Atitinkamai teismai žiūri į tėvo ir motinos gyvenamąją vietą, į atstumus iki ugdymo įstaigų, atitinkamai stebima, ar tokia tvarka nepakenktų vaiko normaliam režimui ir t.t.

Tai sveikintina teismų praktika, kuri leidžia įgyvendinti ilgus metus skyrybų advokatų keltą idėją – jeigu jau tėvo ir motinos teisės ir pareigos vaikų atžvilgiu yra lygios, tai kodėl juk negalima suvienodinti ir bendravimo tvarkos?

Tokia praktika patogi ir išsiskyrusiems vaikų tėvams. Savaitgalinių tėčių ir motinų era, panašu, kad baigiasi. Dabar, nepaisant to, kad įvyko skyrybos ir su vaikais gali būti juntama nemaloni atskirtis, atsiranda vis daugiau palankių galimybių toliau palaikyti pilnavertišką ryšį.

Jeigu jūs esate suinteresuoti bendrauti su savo vaikais maksimaliai, praleisti laiko su jais lygiavertiškai, kaip skyrium gyvenanti motina ar tėvas, su kuriuo vaikų gyvenamoji vieta yra nenustatyta – kreipkitės ir mes būtinai dėsime maksimalias pastangas tam, kad įgyvendintume jūsų lūkesčius.