Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio kaltės

Santuokos nutraukimas yra nelengvas žingsnis, kuris reikalauja viską tinkamai suvaldyti – tiek teisiškai nutraukiant ryšį, tiek pasirūpinant nepilnamečiais vaikais, jeigu jų yra. Siekiant įrodyti sutuoktinio kaltę dėl santuokos iširimo, gali tekti nueiti nelengvą kelią, visas procesas gerokai užtrunka. Toliau skaitydami sužinosite pagrindinę informaciją, kuri gali būti svarbi norintiems įrodyti sutuoktinio kaltę.

Tam, kad sutuoktinis būtų pripažintas kaltu dėl santuokos iširimo, o santuoka – nutraukta, turi būti pateikiamas ieškinys teismui ginčo teisenos tvarka. Sutuoktinio kaltė – tai yra santuokinių pareigų pažeidimas. Preziumuojama, kad sutuoktinis yra kaltas dėl santuokos iširimo, jeigu jis buvo neištikimas, jeigu jis žiauriai elgėsi su sutoktiniu arba kitais šeimos nariais, taipogi jeigu jis yra nuteistas už tyčinį nusikaltimą, arba paliko šeimą ir ilgiau nei vienerius metus ja nesirūpina.

Būtina pažymėti, kad teismas taipogi gali nutraukti santuoką ir dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Tokiu atveju, pasekmės kyla tokios pat kaip nutraukiant santuoką bendru sutuoktinių sutikimu.

Būtina pažymėti ir tai, kad teismas santuokos nutraukimo byloje taipogi mėgina sutaikyti šalis ir turi teisę paskirti iki 6 mėn. Terminą sutuoktinių taikymui. 

Taipogi pažymėtina, kad sutuoktinis santuokos nutraukimo ginčo teisenos tvarka gali reikalauti taikyti laikinąsias apsaugos priemones:

 • įpareigoti sutuoktinį gyventi skyriumi;
 • įpareigoti sutuoktinį teikti laikiną išlaikymą nepilnamečiams vaikams; 
 • nustatyti laikiną vaikų gyvenamąją vietą su viena iš šalių;
 • areštuoti atitinkamą turtą, dėl kurio kyla ginčas;
 • įpareigoti sutuoktinį netrukdyti naudotis atitinkamu turtu;
 • ir kt.

Būtina pažymėti, kad santuokos nutraukimo ginčo teisenos tvarka procesas įrodinėjant kito sutuoktinio kaltę yra ženkliai sudėtingesnis procesas. Yra mokamas žyminis mokestis, priklausomai nuo pareikštų reikalavimų byloje. Taipogi vyksta teisminiai posėdžiai, kurių metu yra vykdoma įrodinėjimo pareiga siekiant įrodyti atitinkamus reikalavimus, kurie yra pareikšti ieškinyje:

 • reikalavimus, kurie yra susiję su santuokos nutraukimu ir kaltininku; 
 • reikalavimus, susijusius su bendrosios jungtinės nuosavybės teise; 
 • turto padalijimu; 
 • nepilnamečių vaikų gyvenamąja vieta, jos nustatymu;
 • išlaikymo vaikams priteisimu;
 • bendravimo tvarkos nustatymu;
 • kreditorinių įsipareigojimų padalijimu;
 • ir kitais klausimais.

Tokie būtų pagrindiniai aspektai, susiję su santuokos nutraukimu dėl sutuoktinio kaltės. Jeigu esant sutuoktinio kaltei dėl santuokos iširimo pagalba reikalinga ir Jums – kreipkitės – padėsime šiais klausimais.