Sutuoktinių turto padalijimas

Pakalbėkime apie sutuoktinių turto padalijimą. Santuokai iširus labai svarbiu klausimu tampa bendro turto padalijimas. Šį klausimą svarbu išspręsti tinkamai, mūsų valstybės įstatymų numatyta tvarka tam, kad vėliau nekiltų jokių nesusipratimų iš nei vienos pusės.

Nutraukiant santuoką yra dalijamas sutuoktiniams priklausantis bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis turtas. Jungtinės nuosavybės teise turtas yra įgyjamas po santuokos sudarymo. Ir dalijamas visas turtas, t.y. tiek kilnojamas, tiek nekilnojamas turtas, tiek santaupos banko sąskaitose, tiek vertybiniai popieriai, tiek kitas santuokos metu įgytas turtas.

Svarbu paminėti yra tai, kad turtas dalijamas laikantis lygių dalių principo, t. y. preziumuojama, kad sutuoktinių turto dalys yra lygios. 

Tiesa, egzistuoja atvejai, kuomet teismas turi teisę nukrypti nuo lygių dalių principo, atsižvelgdamas į sutuoktinių sveikatos būklę, turtinę padėtį, vienos šalies didesnį prisidėjimą prie jungtinės nuosavybės teise įgyto turto asmeninėmis lėšomis, savo darbu ir t.t. Tokiu atveju teismas turi teisę, padalydamas turtą, padalinti jį nelygiomis dalimis. Pavyzdžiui, vieną trečdalį turto priteisti vienam sutuoktiniui, o dvi trečiąsias turto – kitam sutuoktiniui. 

Svarbu paminėti ir tai, kad egzistuoja atvejai, kuomet asmeninis sutuoktinio turtas santuokos metu yra pagerinamas iš esmės. Pavyzdžiui, atliekant turto kapitalinį remontą. Ir tai yra padaroma sutuoktinių bendromis lėšomis arba asmeninėmis sutuoktinio lėšomis ir darbu. Tokiu atveju turtas gali būti pripažintas bendru sutuoktinių turtu (bendrąja jungtine nuosavybe) ir dalijamas santuokos nutraukimo byloje.

Itin svarbūs aspektai yra susiję su įrodinėjimo pareiga ir jos išpildymu. Todėl šioje vietoje yra iš advokatų, besispecializuojančių skyrybų bylose, pusės dedamos visos pastangos tam, kad atkurti faktinę situaciją ir įrodyti teismui šalies didesnę dalį įgyjant arba sukuriant bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą. Taipogi dedamos pastangos įrodinėjant ir kitas reikšmingas aplinkybes skyrybų byloje, įskaitant, bet neapsiribojant klausimais, susijusiais su santuokos metu užgyventu turtu.

Štai tokie būtų pagrindiniai akcentai, į kuriuos svarbu atkreipti dėmesį norintiems tinkamai pasidalinti turtą nutraukiant santuoką.