Išlaikymas nepilnamečiams vaikams

Pakalbėkime apie vaikų išlaikymą. Norint visavertiškai aprūpinti vaikus, svarbu juos tinkamai išlaikyti skiriant pakankamą kiekį finansų.

Išlaikymas Lietuvoje nepilnamečiams vaikams yra priteisiamas vadovaujantis dviem kriterijais: tai yra vaikų poreikiais ir tėvų turtine padėtimi.

Vaikų poreikiai egzistuoja būtinieji ir papildomi. Būtinieji poreikiai, kaip antai: maistas, drabužiai, laisvalaikis, atostogos, ugdymas ir su ugdymu susijusios veiklos. Tuo tarpu papildomi poreikiai yra susiję su mokamu ugdymu, specifiniais ir vaikų gabumus lydinčiais būreliais. Taipogi prie papildomų poreikių priskiriamos sveikatos skyriaus išlaidos, jeigu jos yra susijusios su kasmėnesinėmis išlaidomis vaikų sveikatai ir pan.

Antrasis kriterijus tai yra tėvų turtinė padėtis. Teismai vertina, kokios yra tėvų gaunamos pajamos, koks yra tėvų nuosavybės teise valdomas turtas ir tokiu atveju teismai atsižvelgia į tėvų turtinę padėtį, priteisdami vaikams atitinkamą išlaikymo dydį.

Būtina pažymėti, kad orientaciniu kriterijumi priteisiant išlaikymą nepilnamečiams vaikams yra viena minimali mėnesinė alga. 

Galima pateikti pavyzdį, kad jeigu šiandienai mes turime minimalią mėnesinę algą kaip lygią 630 eurų, tai tokiu atveju, kiekvienas iš tėvų vaiko poreikiams turėtų skirti apie 300–315 eurų, su sąlyga, kad vaikas neturi papildomų, taipogi specialiųjų poreikių, susijusių su vaiko sveikata, su kasmėnesinėmis minėtomis išlaidomis vaiko sveikatai, papildomu mokamu ugdymu, papildomais vaiko gabumus skatinančiais būreliais ir kitais užsiėmimais.

Tokie būtų pagrindiniai kriterijai, į kuriuos būtina atsižvelgti siekiantiems pasirūpinti tinkamu nepilnamečių vaikų išlaikymu.